znaki zakazu

B-1

Zakaz ruchu w obu kierunkach

B-2

Zakaz wjazdu

B-3

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

B-3a

Zakaz wjazdu autobusów

B-4

Zakaz wjazdu motocykli

B-5

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

B-5a

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych (odmiana)

B-6

Zakaz wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych

B-7

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

B-7A

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą (odmiana)

B-8

Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

B-9

Zakaz wjazdu rowerów

B-10

Zakaz wjazdu motorowerów

b-11

Zakaz wjazdu wózków rowerowych

b-12

Zakaz wjazdu wózków ręcznych

b-13

Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

b-13a

Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi

b-14

Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę

b-15

Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad …m

b-16

Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad …m

b-17

Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …m

b-18

Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …t

b-19

Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej …t

b-20

Stop

b-21

Zakaz skręcania w lewo

b-22

Zakaz skręcania w prawo

b-23

Zakaz zawracania

b-24

Koniec zakazu zawracania

b-25

Zakaz wyprzedzania

b-26

Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

b-27

Koniec zakazu wyprzedzania

b-28

Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

b-29

Zakaz używania sygnałów dźwiękowych

b-30

Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

b-31

Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

b-32

Stój – kontrola celna

b-32a

Kontrola graniczna

b-32b

Rogatka uszkodzona

b-32c

Sygnalizacja uszkodzona

b-32d

Wjazd na prom

b-32e

Kontrola drogowa

b-32f

Pobór opłat

b-33

Ograniczenie prędkości

b-34

Koniec ograniczenia prędkości

b-35

Zakaz postoju

b-36

Zakaz zatrzymywania się

b-37

Zakaz postoju w dni nieparzyste

b-38

Zakaz postoju w dni parzyste

b-39

Strefa ograniczonego postoju

b-40

Koniec strefy ograniczonego postoju

b-41

Zakaz ruchu pieszych

b-42

Koniec zakazów

b-43

Strefa ograniczonej prędkości

b-44

Koniec strefy ograniczonej prędkości