znaki uzupełniające

F-1

Przejście graniczne

F-2

Przekraczanie granicy zabronione

F-2a

Granica państwa

F-3

Granica obszaru administracyjnego na granicy województwa

F-3a

Granica obszaru administracyjnego na granicy powiatu

F-3b

Granica obszaru administracyjnego na granicy gminy

F-3c

Granica obszaru administracyjnego miasta na prawach powiatu

F-4

Nazwa rzeki

F-5

Uprzedzenie o zakazie

F-6

Znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem

F-6a

Wariant znaku uprzedzającego

F-7

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

F-8

Objazd w związku z zamknięciem drogi

F-9

Znak prowadzący na drodze krajowej

F-10

Kierunki na pasach ruchu

F-11

Kierunki na pasie ruchu

F-12

Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem

F-13

Przejazd tranzytowy

F-14a

Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania

F-14b

Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania

F-14c

Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania

f-15

Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu

f-16

Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

f-17

Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

F-18

Przeciwny kierunek dla określonych pojazdów

F-19

Pas ruchu dla określonych pojazdów

F-20

Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów

F-21

Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię

F-22

Ograniczenia na pasie ruchu